FOF2017

Alapítványunk idén is megnyerte a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” c. pályázatot, amely közel 8 millió forint támogatást biztosít az alábbiak megvalósítására. Az elmúlt négy tanévben az FSZK támogatásával olyan, Magyarországon egyedülálló programot valósítottunk meg, amely során súlyosan, halmozottan sérült, mozgás és beszédképtelen fiatal felnőttek dolgoztak ki oktatási segédanyagokat és tananyagrészeket iskoláskorú sorstársaiknak.

A segédanyagok pedagógusaink a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolákban a gyakorlatban ténylegesen felhasználhatók, ami részben pótolja ezen iskolatípusból hiányzó tankönyveket, segédanyagokat. A programot a 2017/18-as tanévben úgy tervezzük folytatni, hogy iskolánk tanmenetéhez igazodva továbbra is bővüljön a honlapunkon ingyenesen elérhető segédanyagok száma. A munka hatékonyságának érdekében idén a programban hangsúlyosan foglalkozunk az SHS, nem beszélő fiatal felnőttek munkába való bevonásának sajátos szempontjaival. A jelenlegi egy munkakör mellé további egy munkakör kialakítását, a betanítást lehetővé tévő program megfogalmazását tervezzük. Célunk továbbá az SHS személyek alkalmazását megkönnyítő foglalkoztatási útlevél szempontrendszerének kidolgozása, a programban résztvevő fiatalok foglalkoztatási útleveleinek elkészítése. Bővíteni kívánjuk a programba bevont SHS fiatalok körét, valamint munka-habilitációs programjukban őket segítő munkatársak létszámát új kollégák felvételével, betanításával. A program a SHS, nem beszélő fiatalok egy csoportjának egyetlen lehetősége a rendszeres, szervezett munkavégzésre. A hasznos tevékenység és a pénzkereseti lehetőség egyértelműen erősíti önbecsülésüket. Iskolánk tanulói számára a személyes kapcsolatokon keresztül a programban résztvevő sorstársak követhető modellt, példaképet jelentenek. A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. jóvoltából valósulhat meg.

Köszönjük!


Oldal tetejére