Betűk

A betűk tanításához kapcsolódva az egyes betűknek a szókezdő hangokhoz való kötésének gyakorlását segíti anyagunk. Egy-egy betű-hang megfeleltetéssel hosszabb időt is eltölthetünk, és arra is lehetőség van, hogy 3-4 betűből álló csoportokat képezve a csoporton belül differenciálást is gyakoroljunk.
Ügyeljünk arra, hogy a betűk tanítása során egymás után eltérő írásképű betűket tanítsunk, melyeknek a képzése és hangzása között is jól érzékelhető különbség van.

betutanulo_screenshot Betűk tanítása

A betűismeret ellenőrzése betűnként

a   í   ú

m   s   e

o   v   i

u   t

 

fuzet Felhasználási javaslat


Oldal tetejére