Augmentatív és alternatív kommunikáció

IMG_9055A kimondhatatlan megmutatásának, kifejezésének vágya ősi jelenség, és soha nem kötődött a verbális készségekhez, ugyanúgy, mint ahogy a csecsemő kifejezőkészsége sem kötődik a verbalitás megjelenéséhez. Az ember a legkorábbi időktől törekedett arra, hogy mondanivalóját, bármilyen módon, de eljuttassa azokhoz, akiknek szánta. Üzenet értékű rajzok, hangok, zenék, táncok, gesztusok, jel- és jelzésrendszerek árulkodnak arról, hogyan egészítette ki, erősítette meg vagy éppen pótolta egyszóval augmentálta- az ember hiányzó, hiányos vagy az adott helyzetben nem eléggé hatékony szóbeli közlései.

Az augmentatív és alternatív kommunikáció, röviden AAK, olyan kiegészítő és/vagy kisegítő kommunikációs módszerek, eszközök és technikák, amelyek segítségével a súlyos beszédzavarral küzdő ember kommunikációs lehetőségei bővíthetők, illetve megteremthetők, a kommunikációs diszkrepancia érdekében.

Az AAK oktatás célja a gyermeknél: felébreszteni a kommunikáció iránti vágyat, meggyőzni, hogy van értelme, ha kommunikál, eszközöket biztosítani a kommunikációhoz, fejleszteni a használathoz szükséges készségeket (mozgás, intellektus, nyelvi készségek), tartalmat biztosítani a kommunikációhoz, összehozni hasonló módon kommunikálókkal, fejleszteni a szociális készségeket (együttműködés, kivárás, másra figyelés), alkalmat nyújtani e készségek gyakorlásához, valamint folyamatosan motiválni arra, hogy kedve legyen kommunikálni.

IMG_0728A családnál: megismerni, megérteni a család helyzetét, megismerni, megérteni a gyermek családon belüli helyzetét, megismerni, megérteni a család működését, felhívni a figyelmet a kommunikáció jelentőségére, megtanítani a kommunikációfejlesztés alapelemeit, eszközöket nyújtani azoknak az otthon gyakorlatba való ültetéshez, összehozni a hasonló családokat (probléma megosztás tapasztalatcsere céljával), alkalmat teremteni a szociális együttlétre, folyamatosan motiválni arra, hogy legyen türelme és ereje legalább annyi figyelmet szentelni a gyermek kommunikációjának, mint egyéb készségei fejlesztésének.

AAK oktatás

aak_trA Bliss Alapítvány rendszeresen meghirdeti Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alapjai:  a sérült emberi kommunikáció korai felismerése, diagnosztikája, valamint kognitív, pszichés és szociális következményeinek kompenzálása gyógypedagógiai módszerekkel c. pedagógus-továbbképzési programját (Alapítási engedély száma: 43/143/2014)

AAK pedagógus-továbbképzési program – 2015


Oldal tetejére